WebOrg Support

Velkommen, Gjest Logg Inn

Supportsenter

Velkommen til WebOrg supportsenter. Her kan du stille spørsmål som er åpne for alle å lese eller du kan sende inn et lukket spørsmål som er privat og kun synlig for deg. NB. Av sikkerhetsgrunner krever vi at alle som sender inn spørsmål registrerer seg først.

Moduler

Sist oppdatert: Jan 06, 2015 09:10AM CET
Websidene → Vis strukturen til websidene

‘Websidene' i WebOrg er skjematisk inndelt i felter/ kolonner slik at det skal være enklere å holde oversikt. De er beskrevet nærmere under.
 
 1. Menypunktets navn.
   
 2. Horisontalmeny. Denne modulen er plassert øverst på siden, typisk vannrett med flere menyvalg. Typisk for ‘Horisontalmenyen’ er generell informasjon som ‘Om oss’, ‘Kontakt oss’ osv.
   
 3. Venstre kolonne. Det er typisk å ha sidemenyen her. Det er vanlig å ha mer spesifikk informasjon f.eks. lagsider. F.eks.: ‘A-lag damer’, ‘A-lag menn’, ‘Jenter’ og ‘Gutter’.
   
 4. Innholdskolonne. I denne kolonnen publiseres ‘Innhold’ og ‘Nyheter’. Dette er hovedområdet på websiden.
   
 5. Høyre kolonne. Minikalender, kalendeliste og banner er typisk å ha i høyre eller venstre kolonne.
   
 6. Bunntekst. Plassert lengst ned på siden. Her kan du legge inn ‘Innholds’-modul og legge inn tekst og bilde.
   
 7. Lenker - endre menypunktets URL

Er det flere moduler i et felt/kolonne kan du bruke piltastene til å flytte modulen opp/ned. Du kan også fjerne modulen med søppelkasseikonet.


Moduler i WebOrg
I hvert felt/kolonne kan du legge inn funksjonalitet (modul) som du finner ved å klikke på + tegnet øverst i høyre i hjørne i hvert felt/kolonne. Du kan velge forskjellige moduler avhengig av hvilket felt du er i. Modulene som finne i WebOrg er:


 
 • Banner. Brukes typisk for å vis sponsorlogoer på websiden
   
 • Kalenderliste (Aktiviteter). En listevisning av aktiviteter.
   
 • Matches results. Kamper og resultater fra NIF.
   
 • Meny. Typisk sidemeny eller topmmeny
   
 • Minikalender (Kalender). Månedlig visning av aktiviteter.
   
 • Nyhetskategori. Denne modulen velges for å sette inn nyheter. Dette er beskrevet nærmere her.
   
 • Tournament tables. Poengtabell med data fra NIF.


Legg inn moduler
Avhengig av hvilken modul du legger inn kan den sette opp på forskjellige måter. Klikk på ‘Rediger programtillegg’. I dette kapittelet går vi gjennom dette.


Legg inn Banner
 1. I menystrukturen til venstre velger du hvilket menypunkt du ønsker å legge inn modulen ‘Banner’.
   
 2. Klikk på ikonet med + tegn (legg til nye moduler) i feltet du vil legge inn modulen.
   
 3. Klikk av for ‘Banner’ og OK.

  Etter at du har klikket ‘OK’ dukker det opp et skjermbilde av innstillinger for modulen.


   
 4. ‘Velg programtillegg’ er satt til valgt modul. Her er den satt til ‘Banner’.
   
 5. Under ‘Modulposisjon’ velger du i hvilket flelt/kolonne på siden du vil plassere banneret.
   
 6. Under ‘Bannerkategori’ krysser du av for hvilke kategori du vil knyttet til banneret.
   
 7. I ‘Visningsmodus’ velger du hvordan banneret vises på siden.
  Visningsmoduser du kan velge i:

  - Liste. Har du flere banner i samme kolonne, kan de listes opp under hverandre.

  - Veksle. Ved flere bannere i samme kolonne kan du også velge at de vises i noen sekunder for å veksle til å vise en annen banner. Dette kan gi en fin ‘animasjon’-effekt. Hastighet på rotasjon kan f.eks være: 1000 (i millisekunder).

  - Enkeltbanner. Er det kun en banner brukes dette valget.

   
 8. Velg ‘Inkluder underordnede sider’ om du vil at banneret skal vises på  f.eks. undersider av gruppen fotball.
   
 9. I ‘Velg sider’ velger du hvilken websiden banneret skal vises på. Du kan velge flere sider.
   
Lagre og lukk.

Legg inn Kalenderliste
 1. I menystrukturen til venstre velger du hvilket menypunkt du ønsker å legge inn modulen ‘Kalenderliste’.
   
 2. Klikk på ikonet med + tegn (legg til nye moduler) i feltet du vil legge inn modulen.
   
 3. Klikk av for ‘Kalenderliste’ og OK.

  Etter at du har klikket ‘OK’ dukker det opp et skjermbilde av innstillinger for modulen.


   
 4. ‘Velg programtillegg’ er satt til valgt modul. Her er den satt til ‘Kalenderliste’.
   
 5. Under ‘Modulposisjon’ velger du hvilket felt/kolonne du vil plassere ‘Kalenderliste’.
   
 6. Under ‘Antall’ velger du antall aktiviteter som vises på siden
   
 7. Du kan velge om aktiviteter kun skal være for påmelding ved å krysse av ‘Vis aktiviteter kun for påmelding’.
   
 8. Mange aktiviteter har repeterende hendelser, f.eks tirsdagstrening for Håndballgruppa J95/96. Du kan velge å vise denne kun en gang ved å krysse av for det - ‘Vis repeterende hendelser en gang’
   
 9. ‘Type’ gir deg mulighet til å velge hvilke aktiviteter du ønsker å inkludere. Du kan velge flere, f.eks. ‘Turnering/Cup’, ‘Samling/Reise’ og ‘Trening’.
   
 10. I ‘Kategori’ krysser du av for hvilke kategori(er) som skal vises i ‘Kalenderliste’. Du kan velge flere kategorier. Om du vil at aktiviteter for både ‘Håndball’ og ‘Håndabll Jenter 95/96’ krysser du av for begge.
   
 11. Velg ‘Inkluder underordnede sider’ om du vil at ‘Kalenderliste’ skal vises på  f.eks. ‘Håndball’ og alle undersider.
   
 12. I ‘Velg sider’ velger du hvilken websiden ‘Kalendeliste’ vises på. Du kan velge flere sider.
   
Lagre og lukk.​

Legg inn Matches results
 1. I menystrukturen til venstre velger du hvilket menypunkt du ønsker å legge inn modulen ‘Matches results’.
   
 2. Klikk på ikonet med + tegn (legg til nye moduler) i feltet du vil legge inn modulen.
   
 3. Klikk av for ‘Matches results’ og OK.

  Etter at du har klikket ‘OK’ dukker det opp et skjermbilde av innstillinger for modulen.


   
 4. ‘Velg programtillegg’ er satt til valgt modul. Her er den satt til ‘Matches results’.
   
 5. Under ‘Modulposisjon’ velger du hvilket felt/kolonne du vil plassere ‘Matches results’.
   
 6. ‘Særforbund’ Velg særforbund. Finner du ikke særgruppen er det ikke data tilgjengelig fra NIF.
   
 7. ‘Sesong innen særforbund’ velger du sesongen fra særforbundet du vil hente data fra.
   
 8. Under ‘Sesong’ velger hvilken serie du vi ha med.
   
 9. Velg maks antall kamper som kan vises på siden under ‘Maks antall kamper’.
   
 10. ‘Tidsintervall for kamper’ gir deg mulighet til å velge om det skal vises alle kamper, kommende kamper eller avsluttede kamper. Det vil også vises i overskriften i modulen.
   
 11. Velg ‘Inkluder underordnede sider’ om du vil at ‘Matches results’ skal vises på  f.eks. ‘Håndball’ og alle undersider.
   
 12. I ‘Velg sider’ velger du hvilken webside ‘Matches results’ vises på. Du kan velge flere sider. Typisk er at laget har modulen vist på sin lagside.
   
Lagre og lukk.

Legg inn Meny
 1. I menystrukturen til venstre velger du hvilket menypunkt du ønsker å legge inn modulen ‘Meny’.
   
 2. Klikk på ikonet med + tegn (legg til nye moduler) i feltet du vil legge inn modulen.
   
 3. Klikk av for ‘Meny’ og OK.
  Etter at du har klikket ‘OK’ dukker det opp et skjermbilde av innstillinger for modulen.


   
 4. ‘Velg programtillegg’ er satt til valgt modul. Her er den satt til ‘Meny’.
   
 5. Under ‘Modulposisjon’ velger du hvor på siden du vil plassere menyen.
   
 6. Under ‘Velg sider’ krysser du av for hvor menyen skal vises. Her er det valgt ‘Venstremeny’ under håndball.
   
 7. ‘Velg gjentagende steder’ settes til ‘Alle’.
   
 8. ‘Velg visning’ velger du om menyen skal vises liggende eller stående. Her velges den stående som er typisk når menyen er i venstre kolonne.
   
 9. Velg ‘Inkluder underordnede sider’ om du vil at menyen skal vises på  f.eks. ‘Håndball’ og alle undersider.
   
 10. I ‘Velg sider’ velger du hvilken hvilke webside(r) menyen skal vises på. Du kan velge flere sider.
   
Lagre og lukk.


Legg inn Minikalender
 1. I menystrukturen til venstre velger du hvilket menypunkt du ønsker å legge inn modulen ‘Minikalender’.
   
 2. Klikk på ikonet med + tegn (legg til nye moduler) i feltet du vil legge inn modulen.
   
 3. Klikk av for ‘Minikalender’ og OK.
  Etter at du har klikket ‘OK’ dukker det opp et skjermbilde av innstillinger for modulen.

   
 4. ‘Velg programtillegg’ er satt til valgt modul. Her er den satt til ‘Minikalender’.
   
 5. Under ‘Modulposisjon’ velger du hvor på siden du vil plassere ‘Minikalenderen’.
   
 6. Under ‘Kategori’ krysser du av for hvilke kategori(er) som skal vises i ‘Minikalenderen’. Du kan velge flere kategorier. Om du vil at at kalenderen skal vise både ‘Håndball’ og ‘Håndball Jenter 95/96’ krysser du av for begge.
   
 7. Velg ‘Inkluder underordnede sider’ om du vil at ‘Minikalenderen’ skal vises på  f.eks. ‘Håndball’ og alle undersider.
   
 8. I ‘Velg sider’ velger du hvilke webside(r) ‘Minikalenderen’ vises på. Du kan velge flere sider.
   
Lagre og lukk.

Legg inn Nyhetskategori
 1. I menystrukturen til venstre velger du hvilket menypunkt du ønsker å legge inn modulen ‘Nyhetskategori’.
   
 2. Klikk på ikonet med + tegn (legg til nye moduler) i feltet du vil legge inn modulen.
   
 3. Klikk av for ‘Nyhetskategori’ og OK.
  Etter at du har klikket ‘OK’ dukker det opp et skjermbilde av innstillinger for modulen.


   
 4. ‘Velg programtillegg’ er satt til valgt modul. Her er den satt til ‘Nyhetskategori’.
   
 5. Under ‘Modulposisjon’ velger du hvor på siden du vil plassere modulen. Her velges det ‘Høyre kolonne’. Nyhetene vises under hverandre i kolonnen. Dette kan være smart på en side for hovedgruppen hvor man ønsker å vise løpende nyheter fra gruppene.
   
 6. Du kan velge om underkategorier skal inkluderes. Håndball > Håndball J95/96
   
 7. Under ‘Kategori’ krysser du av for hvilke nyhetskategori(er) som skal vises i nyhetsmodulen.
   
 8. Du har mulighettil å vise eller skjule nyhetsarkiv under ‘Vis nyhetsarkiv’.
   
 9. Under ‘Nyheter pr sidene’ har du mulighet til å velge hvor mange nyheter du ønsker å ha på valgt webside.
   
 10. Velg ‘Inkluder underordnede sider’ om du vil at modulen skal vises på hovedgruppen og alle undersider.
   
 11. I ‘Velg sider’ velger du hvilke webside(r) nyhetsmodulen vises på. Du kan velge flere sider.
   
Lagre og lukk.
Legg inn Innhold (modul)
 1. I menystrukturen til venstre velger du hvilket menypunkt du ønsker å legge inn modulen ‘Innhold’.
   
 2. Klikk på ikonet med + tegn (legg til nye moduler) i feltet du vil legge inn modulen.
   
 3. Klikk av for ‘Innhold’ og OK.
  Etter at du har klikket ‘OK’ dukker det opp et skjermbilde av innstillinger for modulen.


   
 4. ‘Velg programtillegg’ er satt til valgt modul. Her er den satt til ‘Innhold’.
   
 5. Under ‘Modulposisjon’ velger du hvilket felt/kolonne du vil plassere ‘Innhold’.
   
 6. i ‘Set single Content’ kan du knytte en innholdsartikkel til innholdsmodulen. Om du f.eks. ikke ser en innholdsartikkel i frontend kan det være at det er glemt å krysse av for hvor på websiden innholdsartikkelen ska vises.
   
 7. Velg ‘Inkluder underordnede sider’ om du vil publisere innholdsartikkelen på undersider.
   
 8. I ‘Velg sider’ velger du hvilken webside innholdsmodulen vises på. Du kan krysspublisere innhold.
   
Lagre og lukk.
 
2b1c51fdcd692a197aba79071acb26c4@webtotal.desk-mail.com
http://assets3.desk.com/
false
desk
Laster
sekunder siden
et minutt siden
minutter siden
en time siden
timer siden
en dag siden
dager siden
om
false
ugyldige tegn funnet
/customer/no/portal/articles/autocomplete