WebOrg Support

Velkommen, Gjest Logg Inn

Supportsenter

Velkommen til WebOrg supportsenter. Her kan du stille spørsmål som er åpne for alle å lese eller du kan sende inn et lukket spørsmål som er privat og kun synlig for deg. NB. Av sikkerhetsgrunner krever vi at alle som sender inn spørsmål registrerer seg først.

Medlemsliste

Sist oppdatert: Aug 14, 2015 11:24AM CEST
Medlemslisten gir deg oversikt over alle medlemmene i klubben. Til venstre for listen finner du et en søkemotor som lar deg spesifisere hva og hvor du vil søke i medlemsregisteret.
Det er flere filtreringsmuligheter:

 
 1. Søk (frisøkfelt)
 2. Vis kun hovedmedlem (Familiemedlemskap)
 3. Om personen er medlem/ikke medlem
 4. Året medlemskapet gjelder
 5. Betalingsstatus
 6. Medlemskap
 7. Alder
 8. Kjønn
 9. Viser søk pr side
 10. Søk/Tøm listen


Ved et uspesifisert søk vil systemet søke opp alle medlemmene
som finnes i medlemsdatabasen.

Ved å bruke søkepanelet kan du filtrere medlemsmassen ved å
søke i spesifikke medlemskap og alder.

Medlemsadministrasjon
Øverst i medlemslisten kan du:
 1. Legge til et nytt medlem i klubben
 2. Redigere et medlem
 3. Endre medlemskapet til medlem(ene)
 4. Slette medlem(ene)
 5. Eksportere til Excel
 6. Sende e-post

Dette er forklart nærmere i avsnittende under.
1. Nytt medlem
Ett nytt medlem legges til på ett av følgende måter:
 • Hente medlem fra NIF
 • Registrere nytt medlem

For å slippe dubletter i NIF sin base anbefaler vi at du søker etter vedkommende du ønsker å legge til før du registrer ett nytt medlem direkte.Finner du ikke  medlemmet i NIF sin base klikker du på ‘Registrer nytt medlem’ og du vil da måtte legge inn informasjon på medlemmet.

Det første du gjør er å velge hvilken type medlemskap medlemmet skal ha i klubben
- se ‘Legg til medlemskap’.
MERK! E-post vil være viktig fremover da den er en viktig brikke for kommunikasjonen.

Nederst i registreringsskjemaet finner du fire alternativer.
 1. Aktv bruker - må være satt til JA for at brukern skal kunne logge seg inn
 2. Tillat publisering av personlig data - gjelder NIF
 3. Motta informasjon - gjelder NIF
 4. Reserver deg mot automatisk datarensing fra NIF - gjelder NIFKlikk lagre og et nytt medlem er lagt til i klubben.


2. Redigere et medlem
Klikker du på navnet (merket i rødt) vises det samme skjermbilde som da et nytt medlem blir opprettet, men nå vil du i teillegg ha oversikt over hvilken tilhørighet medlemmet har i klubben samt familierelajsoner. Dette kommer frem av fanene.
 1. Informasjon
 2. Meldemstilhørighet
 3. Relasjoner

Medlemstilhørighet
Klikk på navnet til medlemmet du ønsker å redigere og deretter ‘Medlemstilhørighet’. Som navnet antyder har du oversikt over de lag / grupper vedkommende er medlem av.
I dette skjermbildet kan du:
 1. Overstyre betaling for klubbkontingent (hvis online betaling)
 2. Legge medlemmet til en gruppe / lag i klubben
 3. Oversikt over betalinger
 4. Overstyre betaling for treningsavgift (hvis online betaling)
 5. Fjerne medlemmet fra en gruppe / lag

Som vist ovenfor kan et medlem knyttes opp mot flere grupper / lag i klubben. Når du skal legge medlemmet inn i en gruppe kan du velge å  aktivere ’Hopp over betaling’ knappen dersom personenn ikke skal betale trenigsavgiften. Du kan også skrive inn hvorfor betalingen skal overstyres f.eks. treneren.


Relasjoner
Uavhengig om klubben har familiemedlemskap eller ikke kan medlemmene knyttes opp mot hverandre med relasjoner. Fordelen med dette er at hovedmedlemmet kan administrere sin familie gjennom sin egen innlogging.

Klikk på fanen ‘Relasjoner’ for å:
 1. Se relasjoner
 2. Legge til relasjoner
 3. Slette relasjoner
 4. Endre relasjoner

Ønsker du å opprette en relasjon gjør du følgende:
 1. Klikk på ‘Legg til allerede registrert bruker til denne familien’
 2. Søk opp medlem du ønsker å knytte
 3. Legg til medlem
Du kan også velges om vedkommende er ‘Familiens hovedkonto’ dvs. kunne betale for de andre i familierelasjon(e). F.eks. hvis en av foreldrene ønsker å ha tilgang til å styre familiens betalinger om flere i familien er medlem i klubben.
3. Endre / tildele medlemskap til medlem(ene)
Du kan enkelt endre medlemskapet til ett eller flere medlemmer ved å krysse av for ønsket medlem(er) og klikke på knappen ‘Endre medlemskap’.
 1. Merk medlem(er)
 2. Klikk på ‘Endre medlemskap’
 3. Velg riktig meldemskap
 4. Klikk ‘Lagre’
   


MERK! Det er viktig at du er klar over at Klubbmedlemskapmodulen tar for seg klubbens kontingent og IKKE treningsvgifter. Treningsavgitene settes opp i modulen ‘Grupper og avdelinger’.


4. Slette medlem
Sletter du et medlem vil det også bli borte fra medlemsbasen. Ønsker du for eksempel å ikke slette medlemmet kan du sette det til ‘ikke-medlem’ eller deaktivere medlemmets konto ved å sette ‘Aktiv bruker’ til ‘NEI’.For å slette et medlem må du krysse av for det medlemmet du ønsker skal slettes og klikke på ‘Slett bruker’ i toppen av medlemslisten.


5. Eksportere til Excel
 1. Merk medlem(er)
 2. Klikk på ‘Exporter til Excel/regneark’-knappen’
 3. Regneark åpner seg i egen fil med medlemsdata6. Sende e-post
 1. Klikk av for de du vil sende e-post til
 2. Klikk så på sende mail-ikonet øverst til høyre i skjermbilde
 3. Et nytt pop-up vindu med mail åpner seg


Denne fungerer på samme måte som en vanlig e-post. Fyll inn avsender(e) navn, e-postadresse, emne, mottaker(e), sende kopi til, og selve mailen. Klikk ‘Send’

NB! ‘Ikke svar’ krysser du av hvis du ønsker at mottakeren ikke skal kunne svare på mailen.

E-post utsendelse fra medlemslisten er praktisk når det kommer til å sende informasjon til alle i klubben f.eks for å informere om de nye sidene eller når ubetalte kontingentkrav må følges opp.

2b1c51fdcd692a197aba79071acb26c4@webtotal.desk-mail.com
http://assets0.desk.com/
false
desk
Laster
sekunder siden
et minutt siden
minutter siden
en time siden
timer siden
en dag siden
dager siden
om
false
ugyldige tegn funnet
/customer/no/portal/articles/autocomplete