WebOrg Support

Velkommen, Gjest Logg Inn

Supportsenter

Velkommen til WebOrg supportsenter. Her kan du stille spørsmål som er åpne for alle å lese eller du kan sende inn et lukket spørsmål som er privat og kun synlig for deg. NB. Av sikkerhetsgrunner krever vi at alle som sender inn spørsmål registrerer seg først.

Versjon v2.27.0

Sist oppdatert: Apr 27, 2016 08:33AM CEST

Versjon - v2.27.0

 

 - Slettede brukere:

I modulen Klubbmedlemskap har vi inkludert en egen fane somheter 'Slettede brukere' 
Klubbene har gjerne en dynamisk medlemsmasse og har ofte behov for å beholde historikk på medlemmene sine.  

Praktisk eksempel:
Henrik skal studere og melder seg ut av klubben. Administrator ajourfører medlemslisten ved å slette Henrik og sette han til IKKE-MEDLEM. Etter endt studie kommer Henrik tilbake og øsnker å gjenoppta medlemskapet sitt. Administrator søker opp Henrik blant de slettede medlemmene og gjenoppretter han. Se bilde under:


 - Hurtiginnstillinger i kontrollpanelet

Administrator kan enkelt styre følgende:
1. Skru av / på e-postsystemet
2. Stenge / åpne innmelding i klubb
3. Stenge / åpne muligheten for medlemmer å logge seg inn på sin profil
4. Utvide gruppemenyen Praktisk eksempel:
Det sendes mange automatiske e-poster fra WebOrg. Det kan være betalingsoppfordringer, kvitteringer og andre varsler. Ved årets / sesongens slutt er det ofte medlemmer som skal flyttes / fjernes. Når et medlem tillegges en gruppe i 'Grupper og avdelinger' vil medlemmet automatisk motta en e-post som sier at det har blitt flyttet til en ny gruppe. Inkluderer gruppen betaling vil medlemmet få beskjed om at det er en pris tilknyttet gruppen. I tilfeller hvor det skal gjøres flere endringer kan det være hensiktsmessig å midlertidig stenge e-postsystemet.
MERK! Det stenges for hele klubben.


 - Bookingmodul

Bookingmodulen i WebOrg skal hjelpe til med ressursstyring av fasiliteter. Det kan være oversikt over kapasiteten på anlegget, utleie av klubbhuset eller timereservasjon.

Designet er ferdigstilt og implementeringen er påbegynt. Modulen går over flere sprinter og er planlagt klar til test i løpet av Q1 2016. Under følger bilder av hvordan den kommer til å se ut:

Medlemmer / gjester reserverer time gjennom klubbens hjemmeside:Administator har oversikt og kan legge inn reservasjoner: - Påmelding med dynamisk venteliste

Vi har utbedret påmeldingsløsningen til å inkludere dynamisk venteliste. I praksis betyr det at deltakere kan reservere plass på et arrangement som er fullt. Dersom det skulle bli ledig plass mottar deltageren på ventelisten en e-post med en betalingslenke. Dersom deltageren ikke betaler inn 24 timer bortfaller reservasjonen og nestemann på venteliste får mulighet til å melde seg på.


- Felter i 'Grupper og avdelinger'

Det er nå mulig å se alle typer felter som er tilknyttet et medlem i medlemslistene i grupper og avdelinger. Dette kan være nyttig når informasjon skal eksporteres til excel. 

For å se alle feltene må du klikke på 'Vis felter' og deretter velge de feltene du øsnker skal vises. Se bilde under:
 - Betalingslister i 'Finansmodulen'

Betalingslistene inkluderer nå transkasjons-ID. 
Det er viktig å være oppmerksom på at en transaksjonID IKKE er synonymt med et betalt krav, men heller en utsendt faktura. Med andre ord fungerer betalingslisten på tilsvarende måte som en tradisjonell reskontro.

- E-postutsendelser til mer enn en adresse

Som standard når e-poster blir sendt fra WebOrg vil de nå gå til både E-post og E-post1. Ofte står barnet registrert som medlem, men foreldrene skal motta informasjonen. Skulle begge foreldrene ønske å motta informasjon kan administrator være påpasslig med å ha begge feltene utfylt som i bildet under:
 - Kalender og tilgang

Tilgangen er begrenset i henhold til de sidene en brukeradministrator har tilgang til. Som et eksempel er du administrator for Fotball Jenter 2000 vil du kunne ha tilgang til ditt lags sider, medlemmer, nyheter og nå også kalender.


 - Feilrettinger og småfikser

 - Problemet med menypunkter på 3. lagsnivå og under på mobile enheter er rettet
 - Kalender: Kontaktinformasjon på arrangementsansvarlig ble ikke vist riktig. Rettet.
 - Kalender: Egendefinerte felter i registreringsskjema inneholdt ikke mellomrom. Rettet.
 - Nyheter: Problem med store bokstaver for hver forbokstav i tittelen er rettet.
 - Kvitterings e-post: Kvitteringen ekskluderte rabatter. Rettet.
 - Nyheter / innhold: Problem med bildevisning i Fire Fox. Rettet.
 - Klubbmedlemskap: Inneholder nå også andresse i medlemslisten.
2b1c51fdcd692a197aba79071acb26c4@webtotal.desk-mail.com
http://assets2.desk.com/
false
desk
Laster
sekunder siden
et minutt siden
minutter siden
en time siden
timer siden
en dag siden
dager siden
om
false
ugyldige tegn funnet
/customer/no/portal/articles/autocomplete